Kan du tænke dig til sygdom? - Kan du tænke dig til sundhed? - Ulla Jerrebo

Forsiden
Sygdomme og symptomer
Alternativ behandlingsformer
Vitaminer og mineraler
Mad og sundhed
Graviditet og fødsel
Hvem er BioNordic
Spørg naturterapeuterne
Alternativ Netshop
Telfeonguiden
Kontakt BioNordic
  Kan du tænke dig til sygdom? - Kan du tænke dig til sundhed?

  Har du nogensinde overvejet, om det du tænkte, kunne være anderledes, end det du troede lige i det øjeblik du tænkte det?
  Hvad nu, hvis der er noget i dig, som du ikke er bevidst om.
  Noget som du har glemt!
  Noget som du kun bliver mindet om, når du har problemer af den ene eller den anden art!

  Kan du forestille dig, at der er noget du ikke, ved du ikke ved!!

  Den skal vi vist have engang til:

  De fleste af os ved, at der er mange ting vi ved.
  Vi ved også, at der er mange ting, vi ikke ved noget om, sammensætningen af DNA molekylet, Platons samlede skrifter og så videre, men vi ved at emnerne findes.

  Har du nogensinde tænkt på, at der er noget du ikke kender til og du ved slet ikke, at du ikke ved du ikke ved det!
  Nej vel.

  Der bliver talt meget om den nye tid. Den nye tid handler om et skift i måden at tænke på. Så det nytter ikke noget, at komme med de gamle forklaringer. De kan ikke bruges mere.
  De gamle forklaringer er gode nok, hvis de løser problemet, men gør de ikke det, hvorfor så blive ved med at bruge dem.
  Derfor er det nødvendigt, når vi taler om sygdomme, at se på om helbredelsesmetoderne virker eller om der skal fornyelse til. Er kuren værre end sygdommen.
  Det er på tide at bringe spiritualiteten ind i behandlingen af sygdomme. Det er nødvendigt at åbne op for en ny dimension i sygdomsopfattelsen.
  Historisk set har menneskeheden siden 1600-tallet, hvor videnskaberne dukkede op og det gamle verdensbillede forsvandt, mere op mere fået den opfattelse at alt hvad der kan måles og vejes eksisterer alt andet er overtro.
  GUD forsvandt.

  Videnskaben har bragt os mange brugbare og vigtige redskaber, men har ikke kunnet erstatte det uhåndgribelige, dette at der er mere mellem himmel og jord.
  Den nye tids store udfordring er igen at blive klar over, som enkelt person og som menneskehed, at den skabende kraft som nogen kalder Gud andre kalder noget andet, har været vores medspiller hele tiden, vi har bare ikke været klar over det. Derfor står det enkelte menneske over for en gevaldig udfordring:

  At genopdage forbindelsen til det Guddommelige, at mærke forbindelsen til sjælen og dermed til hele universet. At føle, at der er en mening med mig og min tilværelse, et håb og en tillid til det at JEG ER.
  OG DET LYDER JO MEGET GODT, MEN EN ANELSE HØJTFLYVENDE, derfor får du lige en anden vinkel.

  Vidste du, at det du tænker også styrer din krop og styrer dit liv?
  Det gør det, men du kan bare ikke se det. Det er det der med ikke at kunne se skoven for bare træer.

  Du har sikkert ofte tænkt på, hvordan det kunne være at dette eller hint skete for dig. Du har sikkert også fundet forbundsfæller/ meningsfæller, som har samme opfattelse af situationen, I er sikkert blevet enige om, hvordan tingene hænger sammen. Derfor har du ikke undersøgt om der var andre forklaringer. Det at andre mente det samme som du, har givet dig en tryghed.
  Men der en helt anden årsag til at ting sker i dit liv.
  Alle de forklaringer, som vores hverdag er fuld af, undersøgelser, årsagssammenhænge og offersituationer, har en anden årsag og nu bevæger vi os ind i det, du ikke ved, du ikke ved.
  Vi kan sige, at du i dit sind har en hemmelig dør. Da døren er hemmelig ved du ikke du har den, men den er der alligevel.

  Døren fører ind til essensen af dig, din sjæl, og din sjæl har kun ventet på, at du lukkede døren op. Din sjæl har hele tiden været hos dig og har vejledt dig, men du har ikke hørt den eller du har misforstået budskabet.
  Alt det du har oplevet i dit liv har været begivenheder, der skulle give dig kontakt til din inderste kærne, til den viden om hvem du i virkeligheden er.

  Hvem er du så:

  Du er en evig udødelig sjæl, et væsen af lys og kærlighed.
  Du er inkarneret i denne krop for at lære noget. Hele din mission her på jorden er en læreproces. Alle begivenheder, alle de mennesker du møder er led i denne proces. Du har selv været med til at bestemme den opgave du skulle løse, du har fået tilladelse til at inkarnere for at løse opgaven, du har selv været med til at arrangere de begivenheder der skulle ske, for at du kunne lære og løse opgaven.
  Der er bare det "tossede" ved det, at du glemte det da du blev født.
  Det er derfor, der ikke er noget der hedder, at du er offer for noget.
  Da mennesket har sin frie vilje til at handle, som det finder for godt, ja så er det her vi lærer. Det er et led i DEN GUDDOMMELIGE PLAN.
  Lærer vi noget, når tingene går godt for os? Eller lærer vi, når det går virkelig dårligt?
  Når vi sidder i l... til halsen, ja så er det, at vi ved, at nu er det på tide at gøre noget andet.
  Så handler vi, det bedste vi har lært, men ofte for ikke at sige altid, bringer handlingen kun en midlertidig lindring, indtil vi sidder i den samme situation en gang til, men oftest værre. Med det resultat, at vi bliver deprimerede eller vi resignerer. I alle tilfælde ender vi der, hvor vi kan konstatere, at lige meget hvad vi gør, så bringer det ikke den lindring eller løsning, som vi havde tænkt os. Det ubehag eller den smerte, som vi ville undgå er der stadigvæk.

  Hvad er der galt med mig.
  Du er bare blevet bekræftet i at du ikke fortjener at ..
  Du er ikke værdig til at ..
  Alle andre kan blive raske, kun ikke jeg.
  Du er blevet bekræftet i at du er et forfærdeligt, uværdigt menneske. Det kan være du føler dig skyldig, måske syndig. Men den smerte der er gemt i dette er uudholdelig, derfor er den gemt af vejen.
  Du har hele dit liv forsøgt at handle, så andre kunne lide dig, handlet, så du kunne få opfyldt dit behov for at føle dig elsket. Intet har hjulpet. Din skjulte opfattelse af, hvordan du virkelig er, er så forfærdelig, at ingen skal vide noget om det. Ikke engang dig selv.
  Du har hele dit liv arbejdet for at andre skulle have det godt og sat dig selv i anden række. Ofret dig. Søgt anerkendelse.
  Vores tid er fuld af fart, der er ikke tid til eftertænksomhed, stilhed. Mange tror at det kun er deres handlinger der gør dem værdige.
  Du har måske været den hjælpeløse hjælper. Givet andre det du selv havde brug for. Men du har ikke fået det. Der må være noget galt med dig. Resultat: du bliver udbrændt, bliver syg, bliver bekræftet i at du ikke kan gøre for det, det er de ydre omstændigheder, der er årsagen til din tilstand.
  Hvad har du gjort for at få den kærlighed og omsorg du har haft brug for???
  Hvornår har du turdet/ tilladt dig selv at få omsorg???
  Mange mennesker har oplevet, at det er ok at være syg, så får du omsorg." Sygdom er allemands herre". Underforstået det er ikke din skyld at du bliver syg.
  Overvej hvad du opnår ved at være syg. Hvordan bliver du behandlet.

  Der er altid en spirituel årsag til de problemer du får også sygdom.

  Årsagen finder du ikke i videnskaben, årsagen befinder sig i det livsformål du har, den grund til at du inkarnerede.
  Bagefter kan videnskaben komme med årsagsforklaringer. Men du skal vide at uden den spirituelle årsag, kommer du ikke videre.
  Tanker, følelser og handling skal hænge sammen. Der skal være balance i din krop, dine følelser og i din måde at leve dit liv på. Er der ubalancer et af stederne, opstår der sygdomme af den ene eller den anden slags. Det er en opringning fra din sjæl- du skal arbejde med dig selv.
  Problemer er udfordringer i arbejdstøj.

  Det er vigtigt at du forstår at alle mennesker har problemer, det er sjælens arbejdsredskaber.

  Hvad er det for et budskab din sjæl har til dig.
  Hvad er det, du har misforstået.
  Hvad er det, du skal lære.
  Det du bekæmper eller undertrykker forstærkes og vokser.
  Jo mere du bekæmper noget, jo mere vil det forstærkes.

  Den glemte viden, som du har skjult for omverdenen og dig selv. Forstærkes og vokser jo mere du kæmper for at undertrykke den.

  Den tykke mur du har bygget om denne viden sætter sig i din krop og forgifter den.
  Kroppen er din sjæls hellige tempel.
  Det er via kroppen, at din sjæl fortæller dig, hvordan du har det. Kæmper du med din krop.
  Er det kampen mod kiloene.
  Kampen mod sygdom, den skjulte byld der vokser sig større og større.
  Kroppen gør det sindet beder den om. Hvad er det du beder din krop om. Hvad er det for en viden din krop skal skjule.
  Tankens kraft, det du ikke er bevidst om, at du tænker, er det din krop reagerer på.
  Behandler du din krop som et helligt tempel?
  Give du den pleje og vedligeholdelse, rengøring og hvile?
  Lytter du til dens signaler?
  De signaler den sender er budskaber fra din sjæl-lytter du?
  Eller tager du en pille og knokler videre.
  Giver du omstændighederne skylden for at det gør ondt? Giver du andre ansvaret for at du blev syg, så har du glemt at lytte?
  Uanset hvad der sker dig, uanset hvad andre siger.

  Jeg er ansvarlig for det jeg ser.
  Jeg vælger de følelser,
  jeg oplever,
  og jeg beslutter mig for
  det mål jeg vil nå.

  Og alt det, der synes at ske for mig,
  har jeg bedt om,
  og jeg modtager det, jeg har bedt om.

  Citat fra " Et kursus i mirakler".

  Kapitel 21 II.2.
  Du får det du har bedt om. Så der, hvor du er lige nu, er det du har bedt om!!
  Hvis du er meget syg er det en meget vanskelig tanke. Hvordan kan du dog have bedt om noget, som giver dig og dine så megen bekymring og smerte?
  Hvordan kan din sjæl dog komme med et budskab gennem sygdom?
  Du føler dig som offer og du har en hel masse forklaringer på årsagerne til din sygdom, det har ganske vist ikke bragt dig nogen lindring, men det har gjort dig skyldfri eller har det??
  Du er en evig Guddommelig sjæl
  Du er et væsen af lys og kærlighed
  Hvordan kan det hænge sammen?
  Husk, at du lige nu er ved at åbne den hemmelige dør til det, du ikke vidste, du ikke vidste
  Det hænger sammen på den måde, at du ikke tror på, at du er et evigt Guddommeligt væsen. Du har glemt forbindelsen. Der har været støj på linien.
  Du er bange og angst for alle de forfærdelige ting, der kan ske dig. Du tror på, at der findes ofrer og dermed bødler. Du har ikke en fornemmelse af, at du er præcis, som du skal være med alle de fejl og mangler, som du selv synes du har og de forfærdelige ting, du har lavet, allermindst har du kontakt til den smertefulde viden indkapslet i dit indre, der fortæller dig at lige meget, hvad du gør, så er du fortabt, der er intet håb for dig.
  Du skal dø.
  Angsten for døden, angsten for det ukendte, har tvunget dig til at finde noget du er bange for. Din ensomhed og angsten for ikke at være værdig til kærligheden, til den betingelsesløse kærlighed giver dig en uudholdelig smerte. Den er gemt væk bag en tyk mur af beskyttelse. En nødvendig beskyttelse.

  Nødvendig for at kunne lære, at det er ikke sådan.

  Alle mennesker tror på noget, der er større end dem selv. Jeg har valgt at kalde det GUD, men du kan kalde det, det der passer dig.

  Vi har alle lært, at der er ondt og godt i verden, det hører med til vores børnelærdom. Himmel og helvede. Men prøv denne tanke.

  Gud har skabt det hele.

  Alle ting hænger sammen. Alt er enhed. Ying og yang. Lys og mørke. Uden mørket intet lys. Lyset er inde i dag, mørket er inde i dig. Men du ser kun mørket i andre og ikke i dig selv. Du har besluttet dig for at mørket er ondt, men det er bare mørkt og uden det intet lys.
  Alt det er Gudskabt. Gud er betingelsesløs kærlighed.

  Hvordan kan det så være, at du siger at noget af det, han har skabt ikke er godt. Er der noget du har misforstået?

  Du er forbundet med GUD med din sjæl, luk den hemmelige dør til din sjæl op og du er en del af GUD.
  Har Gud skabt din sygdom for at være "ond" ved dig for at straffe dig, fordi han har skabt dig ond eller fordi du har syndet. Opfatter du Ham som en straffende far?

  GUD har skabt dig, som du skal være. Det du oplever er en del af din læreproces på din vej tilbage til det evige og Guddommelige dig.
  Tag ansvaret for din " tilstand" lige her og nu. Bed til det højeste du ved, bed om hjælp og tilgivelse for det, du anklager dig selv for.
  Der er en mening med det, der sker dig, så længe du lægger ansvaret for din situation over på andre, så længe vil du være bange og føle dig forladt.
  Sandheden er, at du aldrig har forladt din Guddommelighed, du er hele tiden i kontakt med Gud, du ved det bare ikke, du lytter ikke, du tror det ikke.
  Dette er den nye tidsalder genopdagelsen af din Guddommelighed, genopdagelsen af at alle er Guddommelige. Den betingelsesløse kærlighed.
  Begynd at stole på, at der er en mening med dit liv og at alt det, du har oplevet er din sjæl, der vejleder dig. GUD er med dig hele vejen, han er som din far og mor, der elsker dig uden forbehold, uden skyldfølelser uanset hvad du gør.

  Du er velsignet.

  Alt sker af en grund og grunden befinder sig ikke her i vort menneskelige liv, men i den åndelige del af dit liv, som du ikke umiddelbart har kontakt med. Det er derfor, at du bliver nødt til at acceptere, at der er noget du ikke ved, du ikke ved.

  Det, der kræves af dig er: at du er villig til at åbne den hemmelige dør.
  Villig til at være åben og stole på og have tillid til at alt sker, fordi du skal bruge det i din læreproces, det er derfor du er inkarneret.

  Den du er har intet at gøre med, hvordan du ser ud, hvor mange penge du har, hvor du bor eller hvad du ellers identificerer dig ud fra. Det du tænker viser kun det du tror du er.
  Du kan tænke dig til sygdom, du kan tænke dig til sundhed.
  Ingen forandring er varig uden at ændringen også sker i dit sind i din opfattelse af dig selv.
  Du skal vide at din ydre verden er et spejl af dit indre. Et spejl af hvordan du ser dig selv. Det kan godt være, at du ikke kan se skoven for bare træer, men du kan se på din tilværelse, dit job, dit parforhold. Er du tilfreds eller er du omgivet af ting, du ikke har brug for, forhold til andre, der ikke er tilfredsstillende. Din ydre verden viser dig, hvordan du har det med dig selv.
  Er du i konflikt med en, er du i konflikt med dig selv, vedkommende viser dig en side af dig, selv du ikke kan se. Den ydre konflikt viser dig kampen i dit indre.
  Dine ydre konflikter er dit råb for kærlighed. Personen du har konflikten med er der for at hjælpe dig, for at vise dig din indre konflikt. Du kan vælge at lytte eller at give ham skylden for dit ubehag, valget er dit. Du har muligheden for at ændre dit liv eller være offer.
  Der er ingen af os der hele tiden er tilfredse. Vores liv udvikler sig og ændrer os, vi udvikler os som regel gennem kriser. Men vi er meget modvillige, vil helst have tryghed og vi tror at trygheden er uden for os DET ER DEN IKKE.
  Du har trygheden inden i dig.
  Den der har mange ting, når han dør er stadig død.
  Du anklager, dybt inde, dig selv for ikke at være( fyld selv ud)...Den anklage er en du selv har fundet på. Du har hele tiden været skabt sådan som du er. Skabt af GUD. Du er og har hele tiden været som du skulle være, en evig, Guddommelig sjæl.
  Skyldfølelsen er universel, alle tror på den, alle gør, hvad de kan for at blive skyldfri, hemmeligheden er, at vi er skyldfri, vi ved det bare ikke.
  Helbredelse består i, at du opfatter, får en indre overbevisning om, at du er skyldfri og en del af universet. Det var derfor Jesus kunne helbrede. Han vidste, at vi alle er skyldfri. Det er derfor, der er spontane helbredelser. Ændringen i opfattelsen af hvem du er. Det er derfor du kan tænke dig til sundhed.
  Du behøver ikke kæmpe for dit liv, du kan være det.
  At være skyldfri vil sige, at alt det du foretager dig, er som det skal være.
  Når du føler ubehag ( ubehag: er alle de følelser du har, der ikke giver dig glæde) har du en mulighed for at korrigere din opfattelse af dig selv.
  Ubehaget ( angst ) opstår, når det din sjæl ønsker ikke er i overensstemmelse med det du gør.

  Når du mærker ubehag, har du brug for at tilgive dig selv, fordi du anklager dig selv for noget du ikke er.
  Dette er lettere sagt end gjort.
  Tilgivelse på det dybe plan, hvor du fremover opfatter din krop som din sjæls hellige tempel, lytter til den og handler efter det, tager tid.
  At kunne føle alle de ubehagelige følelser, som du ubevidst har beskyttet dig mod at kunne føle, er en længere læreproces.
  Det kan være, at du ikke er klar til denne proces i dette liv, det kan også være, at du netop skal afslutte processen i dette liv.

  Det værste er håbløsheden. Håbløsheden, den endelige dom fra en diagnose, kan vælte selv det stærkeste træ i skoven.
  Sygdom er ikke håbløshed, sygdom er et led i din livsproces.

  Der er en mening med det du oplever. Hav tillid til det. Hav tillid til at alt er, som det skal være.
  Dine tanker kan køre dig i ring, styrket af din angst for det ukendte for døden og skyldfølelsen. Overgiv magten til din sjæl den ved bedst.
  Døden er ikke en dødsdom, døden er en overgang, en overgivelse.
  Kroppen er som en overfrakke. Du tager en ny og bedre overfrakke på i stedet for den gamle, som du har båret et helt liv.

  DU ER EN EVIG GUDDOMMELIG SJÆL

TIL TOPPEN

Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser, ikke er dokumenteret. De oplysninger som findes her på siden har til formål at skabe velvære. De er ikke tænkt som erstatning af lægeordineret medicin og behandling. Anvendelse af oplysninger på siden bør ske i samråd med læge. Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar for brugen af de oplysninger som findes her på siden.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved