Epilepsi

Netshop
Spørg naturterapeuterne
Phytoterapi/ planter
Homøopati
Cellesalte
Aromaterapi
Akupunktur
Øreakupunktur
Zoneterapi
Spenglersan/ Enderlein
Massage
Schröpfkoph terapi
Baunscheidterapi
Neuralterapi
Hydroterapi
Healing
Magnetterapi
  INDHOLDSEMNER:

  Epilepsi
  Spørg naturterapeuterne
  Kostråd
  Tilskud
  Praktiske råd og oplysninger
  Hvad går man, når en person får et anfald
  Planter
  Homøopati
  Cellesalte
  Hydroterapi
  Akupunktur
  Zoneterapi
  Aromaterapi
  Medicin

  EPILEPSI

  Epilepsi er en sygdom i nervesystemet som rammer 1 ud af 200.

  Ved epilepsi forstås der forstyrrelse i hjernens elektriske aktivitet. Der er en unaturlig stor udladning og aktivitet i hjernecellerne. Udladningen er lokaliseret til et bestemt sted, men det breder sig som en bølge over hjernen.

  Det ses som anfald med pludselig bevidstløshed, kramper og muskelsammentrækninger. Anfaldene varierer meget i intensitet og hyppighed.

  Ved "petit mal" ses korte tilfælde af hukommelsestab og svigtende koncentration. Ved "grand mal" ses voldsomme krampe og muskelsammentrækninger.

  Der kan være flere årsager til epilepsi:
  • Beskadigelse af hjernevævet ved trafikuheld, hjerneblødning eller svulster.
  • Febersygdom i barndom.
  • Nedsat blodforsyning til hjernevæv eller iltmangel under fødsel.
  • Efter betændelser i hjernen.
  • Sygdommen kan være arvelig.
  • Reaktion på indtagelse af stoffer eller kraftig alkoholindtagelse.

  Epilepsi er en sygdom der ikke er nogen decideret kur for. Medicin kan være med til at kontrollere sygdommen.

  Symptomer:

  De store anfald, grand mal:

  • Anfaldet varer typisk fra et halvt til tre minutter, og de er som regel uskadelige.

  • Bevidsthedstab.

  • Kramper som udvikler sig til muskelsammentrækninger.

  • Der er fare for at den epilepsi ramte bider sig i tunge, læber og slår ind i et eller andet.

  • Vejrtræknings forstyrrelser.

  De små anfald, petit mal:

  • De små anfald er kortvarige men optræder meget hyppigt.

  • Bevidstheds- og taleforstyrrelser eventuelt sammen med motoriske forstyrrelser.

  SPØRG NATURTERAPEUTERNE

  Naturterapeuterne kan hjælpe dig med at sammensætte et forløb som du skal følge i perioder. Det er en individuel kostplan og rådgivning ud fra personlige oplysninger relateret til selve sygdomshistorien.

  Der vil være angivet hvilke vitaminer og mineraler der vil være bedst for dig samt i hvilke doseringer, og i hvor lang tid de bør indtages.

  Vi samler herudover alle de råd og muligheder som vi vurderer værende de vigtigste for netop dig, og integrerer dem i det forløb som planlægges til opnåelse af velvære.

  Du kommer i kontakt med naturterapeuterne ved at [Klikke her].

  KOSTRÅD

  Lavt blodsukker kan ifølge nogle være med til fremme hyppigheden af epileptiske anfald. For at holde et stabilt blodsukker skal man spise 5-7 måltider om dagen indeholdende gode kulhydrater, hvilket vil sige fødevarer med lav glycæmisk værdi.

  I bogen [Din mad er din medicin] finder mere om information om mad og sundhed.

  TILSKUD

  Vitaminer og mineraler
  B1-vitamin Vitaminet er vigtigt for nervesystemets funktion.
  B6-vitamin Ved behandling med visse epilepsi-midler kan der opstå B6 mangel.
  Folinsyre Underskud kan opstå ved indtagelse af epilepsi-midler.
  Magnesium Nedsætter risikoen for kramper.
  D-vitamin Medicin kan fremkalde mangel på D-vitamin.
  Ølgær Indeholder de fleste B-vitaminer.

  PRAKTISKE RÅD OG OPLYSNINGER

  Frisk luft er vigtigt. Sørg for mange gåture og sov med åbne vinduer.

  Epilepsi anfald opstår lettere, hvis en person er i søvn underskud.

  Anfald ses hyppigere i koldt vejr med høj luftfugtighed. Tørt og varmt klima er bedre.

  Anfald udløses lettere, hvis der er kraftig fysisk eller psykisk belastning.

  Alkohol nedsætter virkningen af nogle epilepsi-midler.

  Pas på med visse computerspil. Især de spil hvor perspektivet ændrer sig hele tiden er farlige.

  HVAD GØR MAN, NÅR EN PERSON FÅR ET EPILEPTISK ANFALD

  1. Fjern skarpe ting fra området.
  2. Placer noget blødt under vedkommendes hoved.
  3. Løs stramtsiddende tøj.
  4. Grib ikke ind i vedkommendes bevægelser.
  5. Bliv ved personen indtil anfaldet er forbi.
  6. Ved kramper længere end 3 minutter bør man søge lægehjælp.
  PLANTER

  Mistelten, isop, irsk mos, kinabark, sort cohosh (Cimicifuga racemosa), »hestenælde« kan bruges ved epilepsi.

  [Læs her] hvordan du bruger planterne.

  HOMØOPATI

  [Klik her] for mere information om homøopati.
  Cimicifuga Kan bruges ved epilepsi.
  Cuprum Alle former for kramper og spasmer.

  CELLESALTE

  [Klik her] for mere information om cellesalte.
  Magnesium phos. Kramper.
  Kalium phos. "Nervesystemets cellesalt".

  HYDROTERAPI

  Epsonsalt-bad to gange om ugen er gavnligt.

  AKUPUNKTUR

  Eksempler på nogle punkter der kan bruges til nåleindstik. Meridianpunkter kan findes under akupunktur. [Klik her] for mere information om emnet.

  Generelle punkter:
  Du26, 3E3, Ty3 (Akut punkter under epilepsi anfald)
  H7, Ex6, Du20 (Sedere shen. Afslappende)
  M40, Ren12 (Slim, transformering)
  G20, Le3 (Vind)
  G34 (Muskler og sener)
  N6 (Særlig ved anfald om natten)
  B62 (Særlig ved anfald om dagen)
  Håndpunkt 3 (Godt punkt ved epilepsi)

  Succes med akupunktur kræver 2-3 ugentlige behandlinger i ca. 10 uger. Herefter genopfriskning efter 2 måneder med kropsakupunktur og permanåle.

  Øreakupunktur: Hjernepunkter, shenmen, subcortex. (Permanåle er bedst)

  ZONETERAPI

  Under [Alternative behandlingsformer] findes der information om [zoneterapi] herunder også skitser over føddernes zoner.

  Gode zoner: Hjernebark. Kanten på foden hele vejen rundt på storetåen. Lillehjerne. Solar plexus.

  AROMATERAPI

  Vælg en af olierne: Lavendeloile, cajeputolie eller rosmarinolie. Kan bruges indvortes og til inhalation.

  Under [Alternative behandlingsformer] findes der information om [Aromaterapi].

  MEDICIN

  Der er en helt række forskellige medicintyper der bruges ved epilepsi.

   Barbitursyrepræparater:

  1. Fenemal
  2. Midler mod epilepsi. Anvendes som hovedmiddel mod grand-mal anfald, god effekt mod andre epilepsiformer med undtagelse af petit-mal.

  3. Fenytoin
  4. Anvendes ved grand-mal og psykomotoriske anfald ofte i kombination med fenemal og andre produkter.

   Mulige bivirkninger:
   Man skal være forsigtig hvor der er nedsat funktion i lever. Der kan optræde øget vækst af tandkødet, herudover ses svimmelhed, muskelrysten, , koordinationsproblemer, synsforstyrrelser, talebesvær, fordøjelsesbesvær med appetitnedsættelse, forvirringstilstande, forstoppelse, kvalme, hikke, hududslæt. Sjældent ses knoglemarvshæmning og leverpåvirkning.

   Ved forgiftning ses synsforstyrrelser, usikre bevægelser, kramper, temperaturstigning og stigende bevidsthedssløring som kan resultere i bevidstløshed.

   Virkningen øges af en lang række andre midler som man bør undersøge ved samtidig indtagelse af andre produkter. Virkningen hæmmes af alkohol, karbamazepin eller fenemal.

  5. Karbamazepin:
  6. Karbamazepin, Nordotol, Tardotol, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard.

   Karbamazepin som er indholdsstoffet anvendes ved psykomotoriske anfald, grand-mal anfald, samt mod visse former af ansigtssmerter.

   Mulige bivirkninger:
   Usikre bevægelser, svimmelhed, problemer med indstilling af synsskarpheden, dobbeltsyn, kvalme, mundtørhed, døsighed, hududslæt. Sjældent ses knoglemarvshæmning med ændring i antallet af blodlegemer, samt påvirkning af lever og nyre.

  7. Benzodiazepinpræparater:
  8. Apodorm, Apozepam, Diazepam, Destin, Dumolid, Hexalid, Mogadon, Nitrazepam, Pacisyn, Rivotril, Stesolid, Valaxona, Valium.

   Virker dæmpende på nogle funktoner i centralnervesystemet og kan derfor anvendes ved epileptiske kramper.

   Mulige bivirkninger:
   Træthed, hovedpine, svimmelhed, usikre bevægelser, ligegyldighed. Ved længere tids anvendelse kan der opstå psykisk og fysisk afhængighed.

  9. Primidon:
  10. Mysoline, Primidon

   Anvendes ved grand-mal og psykomotoriske anfald når andet ikke har hjulpet.

   Mulige bivirkninger:
   Usikre bevægelser, svimmelhed, dobbeltsyn, dobbeltsyn, irritabilitet, fordøjelsesgener, væskeansamling, udslæt. Bivirkninger forsvinder oftest efter et par uger.

  11. Succinimider
  12. Zarondan

   Virker primært på petit-mal anfald, hvorimod det kan fremprovokere grand-mal anfald.

   Mulige bivirkninger:
   Døsighed, initiativløshed, depression, usikre bevægelser, hovedpine, appetitløshed, overfølsomhed med hududslæt, knoglemarvshæmning med nedsat mængde blodlegemer.

  13. Acetazolamid:
  14. Diamox, Glaupax

   Kulsyrehydrasehæmmere som kan anvendes ved epileptiske anfald især petit-mal.

   Mulige bivirkninger: Træthed, følelsesforstyrrelser.

  15. Natriumvalproat:
  16. Delepsine, Depraktine, Leptilan, Orfiril

   Virker mod kramper, kan anvendes mod petit-mal anfald.

   Mulige bivirkninger:
   Relativt få sammenlignet med andre produkter. Oftest ses kvalme, opkastninger, mavekneb. Sommetider ses knoglemarvshæmning med fald i antallet af blodpladder, samt hårtab.

  17. Vigabatrin
  18. Anvendes som middel hvor andet ikke har god effekt.

   Mulige bivirkninger:
   Træthed, søvnighed, svimmelhed, famlende bevægelser, irritabilitet, ophidselse, forvirring, hukommelsesbesvær, depression, hovedpine, dobbeltsyn, kvalme, mavesmerter, vægtøgning. Nogle af bivirkninger ses i over halvdelen af tilfældene.

  19. Lamotrigin:
  20. Lamictal

   Bruges til behandling af partielle og generaliserede anfald, som ikke har kunnet behandles effektivt med andre midler.

   Mulige bivirkninger:
   Kan give overfølsomhedsreaktioner med hududslæt. Sjældent ses Quinckes ødem med lokaliseret hævet underhud.

  21. Topiramat:
  22. Topimax

   Anvendes til supplement til andet middel ved behandling af partielle epileptiske anfald med eller uden sekundært generaliserende anfald.

   Mulige bivirkninger:
   Døsighed, træthedsfølelse, famlende bevægelser, føleforstyrrelser i kroppen, forvirring og nedsat koncentrationsevne. Mere sjældent ses kvalme og nedsat appetit.

  23. Gabapentin:
  24. Gabapentin -Parke-davis

   Bruges til behandling med simple og partielle anfald som supplement til andet.

   Mulige bivirkninger:
   Søvnighed, usikre bevægelser, svimmelhed, træthed, hovedpine, kvalme, opkastning.

  25. Tiagabin:
  26. Gabitril

   Er epilepsimiddel til behandling af simple og komplekse partielle anfald med eller uden generaliserede anfald.

   Mulige bivirkninger:
   Træthed, svimmelhed, hovedpine, nervøsitet. Sjældnere ses rysten, diarre og depression.

TIL TOPPEN

Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser, ikke er dokumenteret. De oplysninger som findes her på siden har til formål at skabe velvære. De er ikke tænkt som erstatning af lægeordineret medicin og behandling. Anvendelse af oplysninger på siden bør ske i samråd med læge. Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar for brugen af de oplysninger som findes her på siden.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved