Højt Blodtryk

Netshop
Spørg naturterapeuterne
Phytoterapi/ planter
Homøopati
Cellesalte
Aromaterapi
Akupunktur
Øreakupunktur
Zoneterapi
Spenglersan/ Enderlein
Massage
Schröpfkoph terapi
Baunscheidterapi
Neuralterapi
Hydroterapi
Healing
Magnetterapi
  INDHOLDSEMNER:

  Højt blodtryk

  Spørg naturterapeuterne
  Kostråd
  Tilskud
  Planter
  Homøopati
  Cellesalte
  Akupunktur
  Zoneterapi
  Afslapningstræning og meditation
  Massage
  Aromaterapi
  Schröpfkoph-terapi
  Hydroterapi
  Ædelsten og krystalterapi
  Medicin

  HØJT BLODTRYK

  KREDSLØBSSYSTEM OG BLODTRYKSREGULERING

  Kredsløbssystemet er et kæmpe transportsystem på omkring 120000 km. Via arterierne leveres der ilt og næringsstoffer til alle kroppens celler. Transport af ilt og til dels også kuldioxid varetages af de røde blodlegemer.

  I det venøse kredsløb borttransporteres kuldioxid og affaldsstoffer. Venerne løber mod hjertet. Cirkulation i kredsløbet holdes i gang af hjertet, men "venepumpen" og åndedrættet hjælper også til. Venepumpeeffekten fås ved musklernes tryk på venerne. Åndedrættet udøver sin ved, at der i brystkassen skabes et undertryk, som suger det venøse blod mod hjertet.

  Blodtryk er den kraft, som blodet udøver inde i arterierne. Højt blodtryk er et af de hyppigste problemer i det vestlige samfund. Det udgør en risiko for hjerteanfald, slagtilfælde og nyresygdomme. I den vestlige verden regner man med, at 5-10 procent har forhøjet blodtryk. De fleste er ældre mennesker.

  Ved længere tids forhøjet blodtryk sker der en forstørrelse af hjertemuskulaturen med fare for hjertesvigt på længere sigt. Blodtrykket er styret af juxtaglomerulære celler i nyrerne og det vasomotoriske center i medulla oblongata.

  Nerveforsyning til binyremarven står i direkte forbindelse til hypothalamus. Binyremarven understøtter virkningen af det sympatiske nervesystem. I binyremarven dannes adrenalin og noradrenalin der påvirker hjertet til at pumpe hurtigere og hårdere.

  ÅRSAGER TIL FORHØJET BLODTRYK

  Hvis årsagen ikke er kendt tales der om essentiel hypertension. Inden man behandler, bør man vide, hvorfor trykket er for stort. Der er en grund til at kroppen har valgt at hæve trykket, er det hjerteproblemer, nyreproblemer, forhøjet produktion af binyrebarkhormon eller andet. Man regner med, at 90 % af alle tilfælde med forhøjet blodtryk skyldes essentiel hypertension.

  Af faktorer som har for udvikling af et forhøjet blodtryk er formodentlig mangel på antioxidanter, fedme, forkert kost herunder for meget salt, arvelige tendenser, rygning, høj alkoholindtagelse, mangel på motion, hormonelle faktorer og sygdomme i nyrerne. Man regner med at mellem to til fem procent af forhøjet blodtryk skyldes funktionsfejl i nyrerne evt. med forsnævret arterie der fører til nyrerne.

  Åreforkalkning er ofte en del af problemet. Der er et afhængighedsforhold mellem højt blodtryk og åreforkalkning. Har man har det ene, udvikler man det andet. Det er påvist, at jo lavere kolesterolniveauet er, des mindre er risikoen for udviklingen af arteriosklerose

  Sammen med forhøjet blodtryk bevirker et højt kolesteroltal, at der skubbes mere kolesterol ind i arterievægen. Ved stress kan der opstå et forhøjet blodtryk, det sker når kamp eller flugt reaktionen ikke anvendes efter hensigten. Ved konstant fremkaldelse kan det føre til hjerteanfald og slagtilfælde.

  Jo oftere kamp eller flugt reaktionen aktiveres des større sandsynlighed er der for udvikling af forhøjet blodtryk, især hvor omstændigheder hindrer en i at kæmpe eller flygte. Det viser sig, at vort blodtryk stiger meget lidt, hvis overhovedet, når vi kommunikerer med et menneske på vort eget samfundsniveau, hvorimod det stiger, når vi taler med en fra højere niveau.

  Hvis man har for mange blodceller i blodet i forhold til vandmængden (Polycytæmi) vil blodet få en kraftigere konsistens, hvorved trykket må være større for at bevæge blodmængden rundt. Det ses ved nedsat lungefunktion, hvor den iltmængde man indånder ikke er tilstrækkelig, samt ved indtag af dopingmidlet EPO der begge giver forøget antal røde blodlegemer i kroppen.

  KONSEKVENSER AF FORHØJET BLODTRYK

  Når blodtrykket er for højt, opstår der et større indadrettet tryk i arterierne. Arterierne har også deres egen blodforsyning, men den bliver reduceret. Blodet vil turbulere og der opstartes koagulationsprocesser omkring forfedtningen. I fedtet optages kalk og senere vil kolesterol og andet materiale vil komme til. Blodgennemstrømningen bliver nu yderligere nedsat, og trykket vil stige.

  Blodceller kæmper en forgæves kamp mod et evigt oprydningsarbejde, fibrocytter dannes når blodceller har givet op, og der er sket en ændring i blodkarvægenes struktur. Efterhånden som antallet af plaques øges og tiltager i størrelse, flyder de sammen og danner store uregelmæssige forandringer der kan omfatte store dele af kar. Opstarten er ofte steder med stor belastning som fordelingsstederne og områder i hjertet. Karrene vil miste deres elasticitet i denne udvikling.

  Nyrerne. Hvis der udvikler sig blot lidt arteriosklerose i nyrerne, formindskes blodtilførslen og nyrerne skrumper ind. Blokerede nyreblodkar medfører et mindre tryk i nyrerne, og der vil ske en renin udskillelse for at hæve blodtrykket i kroppen. Dette fører igen til øget arteriosklerose og yderligere blokering af blodtilførselen til nyrerne. Man kan tale om en ond cirkel.

  Ved en kraftig blodtryksforøgelse sker der en øget modstand i blodkarrene, det sker ved at arteriolerne trækker sig sammen. Sammentrækningen sker, fordi de prøver at forhindre blodoverfyldning af organerne. Over længere tid medfører det hypertrofi i arteriemuskulaturen (det vokser).

  Derfor må en langvarig hypertension ikke nedsættes pludseligt, idet trykket derved ikke vil kunne give en tilstrækkelig gennemblødning og sikre blodtilførsel til vitale organer. Navnlig hjerneområde er følsom for et akut kraftig fald i blodets tryk.

  Konsekvenser at et forhøjet blodtryk i øjnene vil skabe blødninger i nethindens kar.

  Højt blodtryk over lang tid nedsætter et menneskes levetid alvorligt. Hvis man er midt i trediverne, er mand, og har blodtryk på 130/90 vil levetiden typisk blive nedsat med 3-4 år. Samtidig er faren for hjertesygdomme tredoblet.

  Ved kraftig hjertearbejde bliver hjertet større. Dette resulterer i det man kalder hypertensiv hjertesygdom. Når hjertet bliver større for at kunne pumpe kraftigere, kræver det en større blodstrøm gennem hjertets egne kranspulsårer. Dette hjerte er mere udsat for hjerteanfald når hjertemuskelcellerne dør, fordi hjertet næringsbehov ikke dækkes, samt ved begyndende arteriosklerose. Når hjertet arbejder hårdt over lang tid udvikles hjerteinsufficiens.

  GENNEMSNITLIG BLODTRYK FOR MÆND/KVINDER

  Alder Mænd Kvinder
  20 år 121/70 113/65
  30 år 122/75 115/70
  40 år 124/80 116/74
  50 år 135/85 140/85
  60 år 134/88 138/84
  70 år 150/85 150/80
  80 år 136/69 148/70

  Ved måling af blodtryk skal man have en række værdier for at kunne vurdere objektivt. (5-6 målinger).

  Den første værdi er det systoliske blodtryk, hvilket er trykket når hjertet er trukket maksimalt sammen. Den anden værdi er det diastoliske blodtryk som er blodtrykket mellem to hjerteslag.

  Hvis det diastoliske tryk er stort, betyder det at hjertets hvilefase bliver for kort. (stresset hjerte)

  Det systoliske kan betragtes som et udtryk for blodkarrenes elasticitet, mens det diastoliske mere er udtryk hvor tilstoppede karrene er. Det diastoliske er som regel det lægen interesserer sig mest for. Det er særlig udtryk for hvor alvorlig blodtryksforhøjelser er.

  Blodtrykket bør undersøges hver 5 år. Hvis man er over 65 år, helst hver anden år.

  SYMPTOMER PÅ FORHØJET BLODTRYK

  Der er ikke mange symptomer på forhøjet blodtryk. Man skal være på vagt for morgenhovedpine, træthed, svimmelhed, hyppige næseblødninger, blod i urinen, hyppige vandladninger, vand i underbenene samt åndenød og hosten.

  På dette tidspunkt kan tilstanden dog være fremskreden og have fremkaldt komplikationer i hjerte, nyre, øjne eller hjerne.

  - Nedsat syn.

  - Hjertebanken.

  PRAKTISKE RÅD VED FORHØJET BLODTRYK: (MADV)

  Motion udvikler nye blodkar. Blodkarrene bliver mere elastiske, og blodtrykket vil sænkes.

  Autogen træning eller anden afslapningstræning. Man ved at stress og bekymringer kan øge blodtrykket. Læs hvordan man opbygger autogen træningsprogram under [Alternative behandlingsformer].

  Drop eller reducer tobakken. Det fremmer forkalkningen af pulsårerne, fordi kulilte fra tobakken stjæler ilten fra blodet. Røgen øger blodtrykket og pulsen samt det farlige LDL-kolesterol. Rygning øger også homocysteinniveauet i kroppen. Homocystein er en aminosyre der ødelægger blodkarrene. Cigaretrygere er mere udsat end cigar og piberygere.

  Vægttab.

  SPØRG NATURTERAPEUTERNE

  Naturterapeuterne kan hjælpe dig med at sammensætte et forløb som du skal følge i 8 uger. Det er en individuel kostplan og rådgivning ud fra personlige oplysninger om bl.a. vægt, højde, køn, alder, eventuel blodtype og andet relateret til selve sygdomshistorien.

  Der vil være angivet hvilke vitaminer og mineraler der vil være bedst for dig samt i hvilke doseringer, og i hvor lang tid de bør indtages.

  Vi samler herudover alle de råd og muligheder som vi vurderer værende de vigtigste for netop dig, og integrerer dem i det forløb som planlægges til opnåelse af velvære.

  Du kommer i kontakt med naturterapeuterne ved at klikke ind på [Spørg Naturterapeuterne].

  KOSTRÅD

  I bogen [Din mad er din medicin] (Aschehoug) findes flere kostemner som kan integreres ved kredsløbsproblemer som forhøjet blodtryk Herudover findes en masse nyttig information om mad og sundhed.

  Eksempler på gode fødevarer
  Frugter og grøntsager generelt Indeholder en masse vitaminer og mineraler som har blodtrykssænkende egenskaber. Indeholder mange komponenter med antioxidant virkning. Se omkring antioxidanter under tilskud.
  Hvidløg Hvidløg gør blodet mere tyndtflydende og virker stimulerende på kredsløbet (1-2 fed dagligt). Hvidløg i samme dosis kan det sænke niveauet af LDL-kolesterol og triglycerider og bevirke en stigning i HDL-kolesterol ("det gode kolesterol").
  Bladselleri Bladselleri indeholder forbindelser der sænker blodtryk (3-n-butylphthalid)
  Rødvin og alkohol I doser af 1-2 genstande dagligt forhindrer sammenklumpning af blodet og øger HDL-kolesterol (Det gode kolesterol)
  Løg Løg kan være med til at forhindre blodpropper ved at reducere blodets tendens til sammenklumpning.
  Appelsin, citron og grapefrugt Indeholder vitaminer og flavonoider som virker blodfortyndende og regenererende på vævsskader forårsaget af et forhøjet blodtryk.
  Krydderier som bl.a. ingefær, gurkemeje og paprika Krydderier nedsætter den sammenklumpende tendens i blodet. Det nedbringer produktion af thromboxan der er hormonlignende stoffer der fremmer trombocytternes sammenklumpning og virker sammentrækkende i kredsløbet og derved forhøjer blodtrykket.
  Fede fisk som laks, sild, og makrel Essentielle fedtsyrer modvirker blodpropper, åreforkalkning og forhøjet blodtryk. Blodets indhold af oxideret LDL-kolesterol og triglycerid reduceres.

  Fremmer dannelsen af gode eikosanoider som er nogle hormonlignende stoffer der forhindrer trombocytterne i at klumpe sammen, sænker blodtrykket ved at påvirke kredsløbet.

  Olivenolie og avocado Monoumættet fedt påvirker balancen mellem HDL- og LDL-kolesterol.
  Sojaprotein Daglige mængder af soja svarende til ca. 50 g sojaprotein kan sænke blodets indhold af LDL-kolesterol og triglycerider.

  Dårlige fødevarer
  Vær opmærksom på at allergiske reaktioner overfor madvarer kan være med til at hæve blodtrykket.
  Oksekød og svinekød Det er byggesten for dårlige eikosanoider heriblandt tromboxan A som er nogle hormonlignende stoffer der får blodkarrene til at trække sig sammen.
  Alkohol I kombination med varme kan alkohol forstærke effekten af blodtrykssænkende medicin ganske betydeligt, således at man skal have justeret medicinindtagelse.

  Ved indtagelse af vanddrivende medicin og alkohol kan væsketabet blive for kraftigt. Her skal man sørge for at få masser af vand. Det hæver blodets indhold af mættede fedtsyrer.

  Kaffe Koffein kan hæve blodtrykket hos personer der kun drikker kaffe en gang imellem.
  Salt Øger væskeophobningen og blodtrykket.
  Lakrids Kan hæve blodtrykket.
  Fed mad, kager, junk-food, slik, chips, sodavand mm. Belaster kredsløbet på forskellig vis.

  TILSKUD

  En af årsagerne til at der kan opstå skader i arterierne er muligvis de frie radikaler. Frie radikaler er i besiddelse af en uparret atom som gør at den kan binde sig på hvilken som helst celle og derved forrette skade. Hvis det sker i en arterie kan de sætte sig på de celler der beklæder arteriernes inderside. Antioxidanter neutraliserer frie radikalers skadelige virkning.

  Vitaminer og mineraler
  E-vitamin Forebygger måske slagtilfælde. E-vitamin har antioxidant virkning.
  C-vitamin Er med til at sænke blodets natriumniveau. C-vitamin hæver mængden af det gode kolesterol som modvirker at blodkarrene indsnævres af plak, C-vitamin mangel øger tendensen til sammentrækning i blodkarrene. Ved indtagelse af digitalispræparater, blodtrykssænkende midler og vanddrivende medicin vil der være tab af C-vitamin. C-vitamin har antioxidant virkning.
  Selen Mangel på Selen øger risikoen for hjerteanfald. Forskning indikerer, at lavt selen indhold gør mere sårbar for hjerte- og kredsløbssygdomme. Selen har antioxidant virkning.
  Kalk-tilskud Undersøgelser viser, at kalk-tilskud muligvis kan beskytte mod et forhøjet blodtryk. Calcium kan måske neutralisere natriums blodtrykshævende virkning.
  Kalium Er vigtig. Kalium hjælper kroppen til at regulere blodtryk ved at udskille mere natrium. Kalium holder blodkarrene smidige og normalt fungerende. Det gør blodkarrene mere immune overfor de skader som følger af et forhøjet blodtryk. Forskellige typer hjerte- og vanddrivende medicin fører til tab af kalium.
  Q10 Kan måske modvirke åreforkalkning og sænke et forhøjet blodtryk. I et forsøg gav man specifik dosis i løbet af tre-fire måneder. Efter denne periode havde 85 % sænkning i blodtrykket mens de resterende 15 % ingen reaktion havde. De fleste mennesker var på blodtryksnedsættende medicin da de påbegyndte forsøget, men efter forsøget var 51 % i stand til helt at stoppe eller trappe ned i indtagelsen af deres medicin. 25 % kunne kontrollere blodtrykket alene ved hjælp af Q10.
  B-vitaminer Kan beskytte mod aminosyren homocystein som angriber blodkarrenes vægge. Homocystein opstår når kroppen prøver at omdanne aminosyren metionin til cystein. Dertil behøves enzymer og B6, hvis noget mangler dannes mellemproduktet homocystein, og hvis der yderligere mangler Folinsyre og B12 bliver problemet forstærket.
  Magnesium hjælper måske med at opløse begyndende dannelse af blodpropper. Undersøgelser viser, at magnesium kan nedsætte blodtrykket, idet det medvirker til at blodkarrene ikke indsnævres ved at hæmme frigørelsen af det hormonlignende stof tromboxan.

  PLANTER

  [Læs her] hvordan du bruger planterne.
  Ginkgo biloba Forbedrer blodgennemstrømning ved at øge mængden af blodkarudvidende stof (nitrogenoxid).
  Hvidtjørn Til alle over 40. Hvidtjørn bruges til styrkelse af kredsløbet og forbedring af hjertefunktion. Planten indeholder bioflavonoider som er i stand til åbne små blodkar, så gennemstrømningen bliver bedre.
  Løvetand Virker vanddrivende og nedsætter dermed væskemængden i kroppen, hvorved blodtrykket sænkes.
  Lindetræsblomst Udvider blodkarrene og sænker derved blodtrykket.
  Andre planter Brunelle, natlys, kudzu kan også bruges.

  HOMØOPATI

  [Klik her] for mere information om homøopati.
  Her er forskellige præparater som nogle terapeuter vil bruge
  Aconitum Hjerte-kredsløb, frygt, angina pectoris, nervøst hjerte, muskelspænding.
  Aurum Trykken i brystet, Brystet føles oppustet, åreforkalkning.
  Belladonna Har via nyrerne en krampeløsende effekt.
  Spongia Hjertebanken, højt blodtryk, medfødte hjerteklapfejl
  Crataegus Balance i hjertemuskulatur.
  Digitalis Skaber balance i hjertemuskulatur.
  Kalium Jodatum Måske blodtrykssænkende. Afbalancerer skjoldbruskkirtlen.

  CELLESALTE

  Under [Alternative behandlingsformer] findes der information om cellesalte.

  Natrium mur., Magnesium phos. og Calcium fluor og Kal. phos. er nogle cellesalte der vil blive brugt af terapeuter der anvender cellesalte.

  AKUPUNKTUR

  Eksempler på nogle punkter der kan bruges til nåleindstik. Meridianpunkter kan findes under akupunktur. [Klik her] for mere information om emnet.

  Akupunktur virker afslappende og får muskler omkring blodkar til at slappe af. Akupunktur har også vist sig at kunne forbedre en nedsat pumpefunktion hos folk med forhøjet blodtryk.

  Akupunktur er erfaringsmæssigt mere effektivt på det systoliske blodtryk end det diastoliske blodtryk. Hvor der er permanent meget forhøjede blodtryksværdier er der dårligere resultater, end hvor det er lettere forhøjet og mere svingende.

  Hvis du skal have glæde af akupunktur til eget brug kan der anvendes akupressur. Ved at gå ind under [Alternative behandlingsformer] kan du læse hvordan man bruger akupressur.

  Generel blodtryksbehandling:
  Le 3 (Vind, leveren)
  Lu9 (Influentalpunkt for blodkar og meridianer)
  KS6, H7, KS7, B62 (Sederende punkter)
  Co 11, M36, MP6 (Er kroppens homøostasepunkter)
  N3 (Støtter nyre-yin)
  Du 20 (Kontroller yang i kroppen)

  Dette kan kombineres med decideret terapi efter symptomer.

  I stedet for nåle kan man selv opnå akupunktureffekt ved at anvende dagligt akupressur.

  Gode punkter til tryk:
  Ren17, Lu9, Ks6, Le3 og H7.

  Læs mere om akupressur under [Alternative behandlingsformer].

  Forskellige årsager til et forhøjet blodtryk ud fra kinesisk filosofi:

  1. Indre Le-vind
  2. Symptomer: Hovedpine, svimmelhed.
   Tunge: Rød og spændt tungespids.

   Terapi:
   Le2, Le3, G20, G34 (Er alle gode vindpunkter)
   3E17 (Vindsygdomme)
   Ex2 (Køler Le-yang, Le-ild)
   G19 (Fjerner Lever vind)
   G16 (Lever vind i øjnene)

  3. Le-varme der slår opad
  4. Symptomer: Kraftig hovedpine, irritabel, rødt ansigt og røde øjne.
   Tunge: Gul belægning

   Terapi:
   Le2 (Leverens ild-punkt, sederende)
   H5 (Sløret syn, varme)
   B18 (Leverens shu-punkt)
   M41 (Mod øvre varm vind, voldsomt hovedpine bag øjnene)
   Mikroblødning i B40

  5. N-yin-xu-varme (Det er ofte følgesymptomer fra hjertet)
  6. Symptomer: Uro, hjertebanken, forvirring, søvnforstyrrelser. Usammenhængene tanker.
   Tunge: Rød

   Terapi:
   KS 6, H7 (Sederende)
   N3, Ren4, Ren 6, Mp6 (Støtter nyrens yin)
   H3 (Køler hjertet varme slim)

  7. Fugt-slim i MP/M
  8. Symptomer: Fyldefornemmelse i brystet, hjertebanken, svimmelhed, kvalme, tunge lemmer
   Tunge: Tyk hvid klistrende belægning

   Terapi:
   MP9 (Fugt, væsketransport)
   M40 (Kroppens bedste slimpunkt)
   H7, Ks7 (Sederende punkter)
   Ren12 (Mavens mu-punkt)
   Moxa på M36, M40

  Gode ørepunkter til blodtryksbehandling:: Hjerte, shenmen, regulationspunkt for sympaticus, subcortex og nyrer.

  ZONETERAPI

  Under [Alternative behandlingsformer] findes der information om [zoneterapi] herunder også skitser over føddernes zoner.

  Velegnede zoner:
  • Nyrer
  • Hjerte
  • Kredsløb
  • Vasomotorisk center
  • Binyrer
  • Rygsøjlen/Thorakalhvirvler

  AFSLAPNINGSRÆNING OG MEDITATION

  Mennesker med risiko for hjerte- og karsygdomme udviser ofte TypeA-adfærd:
  • Svarer straks, kort og præcis
  • Anspændt
  • Ansigts udtryk er årvågent, intenst og uvenligt
  • Latter hård
  • Afbryder ofte
  • Stiller nedladende og udfordrende spørgsmål
  • Karriere fikseret
  • Ærgerrig
  • Utålmodig
  • Kan lide konkurrence
  • Gør flere ting ad gangen
  • Skarpe generaliseringer

  Type A menneskerne har ofte hævede niveauer af kolesterol og insulin i kroppen.

  Det kan være en gode ide at lære brugen af afslapningsprogrammer. Under [Alternative behandlingsformer] findes et program under autogen træning som vil være hensigtsmæssigt at anvende.

  MASSAGE

  1. Højt blodtryk behandles med afledning af energi. Man masserer hjertemeridianen med retning mod lillefingeren.
  2. Massage virker generelt afstressende. Meget stress bevirker at organismen i lang tid frigiver for meget adrenalin og kortisol. Dette medfører at musklerne i blodkarrene spændes og hullet i blodkarrene formindskes. Hjertet må arbejde hårdere for at sikre en tilstrækkelig blodforsyning.
  Det autonome nervesystem kaldes også det ubevidste nervesystem. Det er delt op i det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem.

  Mange mennesker i vort samfund er domineret af det sympatiske nervesystem, fordi de lever en stresset hverdag med mange impulser som forstyrrer den indre ro og balance.

  De sympatiske virkninger er knyttet til stor kropslig aktivitet og reaktioner på forskellige former for stress. Det hæver blodtrykket, udspiller blodkar i hjerne, hjerte, luftrørs forgreninger og muskler for at disse kan arbejde hurtigt og mere effektivt.

  Det sympatisk system virker også sammentrækkende på andre blodkar, og blodkar i de organer som er uden betydning i stress situationer. Når blodkarrene er trukket sammen falder temperaturen i området, det bliver vanskeligere at komme af med affaldsstoffer og der kan opstå smertereaktioner.

  AROMATERAPI

  Information omkring aromaterapi findes under [Alternative behandlingsformer].

  Citron, isop, lavendel, melisse, merian, vintergrøn og ylang ylang.

  Er eksempler på forskellige æteriske olier, hvoraf man kan vælge en og bruge: 3-5 dråber 3 gange dagligt på sukkerknald eller sammen med lidt honning.

  SCHRÖPFKOPH-TERAPI

  Anvendes inden for den tyske heilpraktik.

  Ved den blodige Schröpfkoph-terapi perforer man huden med små stik, hvorved man kan suge blod ud ved påsætning af sugekop. Man kan suge blod ud i mængder hvad svarer til mellem 5 og 200 ml. Man bruger det i et område hvor man har en form for blodansamling. Inden for den kinesiske filosofi vil man karakteriser det som en yang-tilstand.

  I et væv, hvor man kan bruge denne form for Schröpfkoph-terapi, vil der være opstået en oversyrings tilstand. Viskositet af blodet har ændret sig, og tilførselen af frisk ilt er blevet besværliggjort. Syre kan ikke borttransporteres, og lokale ødemtilstande vil opstå. Der vil ske en opsvulmning.

  Vi har igen områder som bliver sat ud af kroppens fysiologi, og man kan tale om "störfelder". Oftest har området størrelsen af en femkrone, og dette område vil være smertefuld ved tryk. I denne tilstand ses mere vare og rødme end i den anden tilstand.

  Forskellige muligheder:

  1. Sugekopper kan placeres i område mellem 3-4 cervikal hvirvel ved blære- og galdeblæremeridian. Man påfører først huden en række stik med en dybde på 2-5 mm parallel med meridianerne. Man suger blod ud, tømmer sugekoppen, og sætter den på igen.
  2. Området hvor der skal placeres sugekopper ligger ved nederste ribben (Segment TH9). Området ligger ved den indre blæremeridian (Nyrezonen). Det er mest velegnet, hvor det diastoliske blodtryk er forhøjet.
  3. Speciel hypertonipunkt som er meget effektivt. Zonen ligger over processus spinosus ved 5 lændehvirvel. Man påfører først huden en række stik med en dybde på ca.3-5 mm parallel med Du-meridianen. Blodtrykket må ikke ligge under 160/95.
  Man suger blod ud, tømmer sugekopperne, og sætter dem på igen. Behandling kan foretages ca. en gang om måneden, men kun hvis der er behandlingsværdige områder i de beskrevne områder.

  HYDROTERAPI

  Tørbørstning virker aktiverende på lymfesystemet og har afslappende virkning. Læs under hydroterapi [Alternative behandlingsformer] om de teknikker der ligger til baggrund for tørbørstning.

  Sauna ophold vil hjælpe de små blodårer med at slappe af og herigennem sænke trykket. 2 gange om ugen vil være hensigtsmæssigt.

  Drik ½ liter vand som det første, når man står op om morgenen. Når man drikker på tom mave stimulerer det nyrerne længe efter at det overskydende vand er blevet udskilt.

  Lavement kan være med til at forøge urinudskillelsen og har lettere vanddrivende virkning.

  Information omkring hydroterapi findes under [Alternative behandlingsformer].

  ÆDELSTEN OG KRYSTALTERAPI

  Citrin: Har en beroligende virkning og bruges på solar-plexus.

  Ametyst: Den virker udrensende og beroligende.

  Under [Alternative behandlingsformer] kan der læses mere om ædelsten og chakraer.

  MEDICIN

  Appetitdæmpende midler kan hæve blodtrykket, især hvis de er baseret på amfetaminlignende stoffer. Gælder også p-piller og steroide hormoner.

  En gruppe antidepressive midler, monoamino-oxidasehæmmere kan udløse blodtryksstigning ved indtagelse sammen med gammel ost, rødvin eller chokolade.

  Nogle medikamenter som steroid hormoner kan medføre tilbageholdelse af salt. Dette kan hæve blodtrykket.

  Der er en helt række typer af medicin som kan sænke blodtryk.

  1. Kalciumantagonister
  2. Produkter:
   Adalat, Angiact, Angiocontin, Baypress, Cardil, Cardizem, Dilcor, Escor, Geangin, Hexadilat, Hexasoptin, Hydac, Isoptin, Lomir, Midotens, Myonil, Nifedipin, Nimotop, Norvasc, Nycopin, Plendil, Posicor, Tilker, Veraloc, Verapamil

   Det er stoffer som hæmmer kalciumionernes indstrømning i muskelceller, derved afslappes de små blodkars muskulatur, så disse udvides. Kombineret sammen med andre midler forstærkes den blodtryksnedsættende virkning.

   Mulige bivirkninger:
   Hovedpine, hjertebanken, hævelse af arme og ben, ansigtsrødme, i sjældne tilfælde kvalme, opkast, forstoppelse, svimmelhed, hurtig puls, hududslæt. Hæmmer nyreudskillelsen af Digitalispræparater.

  3. Hydralazingruppen
  4. Produkter:
   Apresolin, Caduran, Fludex, Hexapress, Indanpamide, Minoxidil, Natrilix Retard, Nepresol, Peripress, Prazac, Sinalfa.

   Påvirker de små blodkars muskulatur, så at disse udvides. Øger også blodgennemstrømningen gennem nyrerne, hvorved det gør den egnet ved nyreinsufficiens. Sammen med stoffer af beta-receptorerblokerende midler kan bivirkninger reduceres, dog vil der være en tendens til midlertidigt væskeophobning i kroppen.

   Mulige bivirkninger:
   Er ikke så udprægede. Det kan give kvalme, hovedpine, opkastning, diarre, hjertebanken, åndenød og tendens til tilstopning af næse. Ved længere tids indtagelse kan der opstå overfølsomhedsreaktioner, resulterende i hudreaktioner, ledsmerter, træthed m.m.

  5. Klondin
  6. Produkter: Catapresan, Dixarit, Paranova

   Minder i virkning meget som Metyldopa.

   Mulige bivirkninger:
   Træthed, mundtørhed, mere sjældent ses svimmelhed, søvnforstyrrelser, appetitnedsættelse, nedsat hjerterytme, og forstoppelse. Efter længere tids brug kan pludselig stop forårsage kraftig blodtryksstigning. Ved samtidig indtagelse af beroligende midler og sovemidler forstærkes disses virkning. Indeholder noget salt som kan give væskebinding.

  7. Metyldopa
  8. Produkter: Aldomet, Dopamat, Metyldopa.

   Nedsætter modstanden mod blodets gennemstrømning ude i blodkarrene. Det påvirker ikke gennemstrømning gennem nyrerne.

   Mulige bivirkninger:
   Kan give træthed og svimmelhed i starten af behandlingen. Der kan optræde psykiske forandringer med tendens til depression og søvnproblemer. Der kan forekomme fordøjelsesbesvær og diarre, tørhed i munden, overfølsomhedsreaktioner med hududslæt og temperaturforøgelse. Virkningen øges ved indtagelse af betablokkere. Indeholder noget salt som giver væskebinding.

  9. Vandrivende midler
  10. Diuretika

   Der er en hel række forskellige produkter som har vandrivende effekt.

   Det er stoffer der forøger urinproduktionen. Bruges ved alle tilstande hvor der ophobes for meget af væske og salt i kroppen mere underordnet er det, hvad ophobningen skyldes. Bruges i behandlingen af forhøjet blodtryk til at nedsætte vandmængden i kroppen og dermed aflaste hjertets pumpefunktion. Ofte suppleres der i behandlingen med andre medikamenter som bruges til at behandle årsag. De fleste produkter virker ved at øge nyrernes saltudskillelse, hvorved væsken følger med.

   Mulige bivirkninger:
   Forstyrrelser i blodets saltindhold, surhedsgraden kan forskydes i basisk retning. Bliver kroppens saltniveau for lavt kan der opstå muskelkramper, træthed og opkastninger, især hvis saltindtaget også er beskedent. Der vil være øget risiko for blodprops dannelse. Kaliumindholdet kan blive for lavt, hvorved der kan opstå træthed, nedsat muskelkraft, tarmfunktion, hjerterytme forstyrrelser, øget følsomhed ved Digitalis produkter. Overfølsomhed kan opstå med eventuelle hudproblemer og feber til følge. I sjældne tilfælde kan der opstå forstyrrelser i blodcellerne.

   • Tiazidgruppen
   • Produkter:
    Adukal, Adurix, Centyl, Chlotride, Dichlotride, Fluitran Baycaron, Hygroton har længere virkningstid.

    Bivirkninger:
    Forhøjet blodsukker, forværring af lettere sukkersyge, anfald af urinsyre gigt grundet den hæmmende urinsyre udskillelse gennem nyrerne.

   • Kraftigt virkende diuretika
   • Produkter: Diural, Furix, Furonet, Furosemid, Impugan, Lasix, Burinex.

    Bivirkninger:
    Har kraftigere og hurtigere virkning fordi udskillelsen øges. Bruges i akutte situationer, hvor man vil have et hurtigt væsketab. Bivirkninger giver udmattelse. Der kan opstå væskeunderskud med øget blodprops tendens, øresusen, bugspytkirtel betændelse.

   • Aldosteronhæmmere
   • Produkter: Hexalacton, Soldactone, Spilacnet, Spirix, Spiron.

    Aldosteron er et binyrebarkhormon som fremmer genopsugning af natrium. En hæmning af Aldosteron fremmer natriumudskillelsen og øger kroppens kaliumindhold.

    Bivirkninger:
    Der kan forekomme øget kaliumindhold og nedsat natriumindhold i blodet, træthed og hormonelle forstyrrelser.

   • Kulsyreanhydrasehæmmere
   • Produkter: Diamox, Glaupax.

    Hæmmer enzymet kulsyreanhydrase i nyrerne med øget urinudskillelse til følge. Enzymet findes også i øjet og bruges til at nedsætte trykket her.

  11. Betablokkere
  12. Kardioselektive Beta-1.

   Produkter:
   Abutol, Atenet, Atenolol, Atenor, Betoptic, Brevibloc, Diasectral, Emconcor, Kerlon, Mepolol, Mepronet, Monocor, Myopax, Seloken, Selo Zok, Tenormin.

   Beta 1- og Beta 2 receptorblokkere. Produkter: Aptin, Artexal, Dimitone, Dutacor, Hexapindol, Inderal, Pindolol NM, Propal, Propranet, Propranolol, Sotacor, Sotalol, Timacar, Trandate, Trasicor, Trasicor Retard, Visken.

   Beta-receptorer er bestanddele af cellerne som modtager og udsender signaler, og findes rundt omkring i organismen. Man skelner mellem forskellige typer af receptorer. I hjertet findes der primært receptorer af typen Beta-1 mens der i blodkar, maven, luftrør især findes Beta-2 receptorer.

   Nogle stoffer virker mere på den ene receptorer end den anden, men de fleste betablokkere virker på begge typer receptorer. De udøver deres hæmmende virkning ved at sætte sig på receptor stederne, i stedet for stoffer der virker stimulerende. Man kan sige at stimulerende stoffers virkning svækkes.

   Det er ofte et af de første midler som anvendes. Bruges både som blodtryksnedsættende middel, ved hjertekramper, mod visse former for grøn stær og migræne. Endvidere ved angsttilstande, forhøjet stofskifte og hjertebanken.

   Mulige bivirkninger:
   Bør ikke bruges af folk med hjerteinsufficiens, for lavt blodtryk eller langsom hjerterytme. Der kan optræde problemer i mave-tarmområdet i form af diarre, svimmelhed, træthed, muskelsvaghed, svedeture, depressionstendens, kolde hænder og fødder, forstyrret drømmefunktion, problemer med blæretømning hos mænd, nedsat hjerterytme, hjertesvigt, lavt blodtryk, astma anfald, blodsukkerfald hos diabetikere og i mere sjældne tilfælde hududslæt. Giver vægtøgning, nedsætter basalstofskiftet hvilket kan give øget tendens til sukkersyge.

  13. Kombination betablokker og vanddrivende middel
  14. Produkter: Tenidon Mite, Tenoretic, Viskaldix, Zok Zid.

   Mulige bivirkninger:
   Øget vandladningstendens samt risiko for kaliumtab, kvalme, appetitløshed, diarre, svimmelhed, søvnforstyrrelser, hovedpine, træthed, muskeltræthed, snurrende fornemmelse i fødder og hænder, hudreaktioner som kløe m.v. Sommetider ses impotens og blæretømnings besvær hos mænd, samt lavt blodtryk og langsom puls, udvikling af sukkersyge og urinsyregigt.

  15. Kombination Betablokker og kalciumantagonist
  16. Produkter: Logimax

   Blandingen gør det muligt at anvende mindre koncentrationer af aktive stoffer.

   Mulige bivirkninger:
   Sommetider langsom puls, kolde hænder og fødder, snurrende fornemmelser i ekstremiteterne, hævelse i arme og ben, hjertebanken, hovedpine, rødme i ansigtet, svimmelhed og træthed.

  17. Carvedilol og Labetalol
  18. Produkter: Dimitone, Trandate.

   Virker blokerende på sympaticus samt på beta receptorerne. Nedbrydes i leveren, det bør ikke gives til personer med nedsat nyreinsufficiens. Skal gives med forsigtighed til folk med problemer i hjerte-lungeområde, insulinbehandlet sukkersyge, og ved nedsat blodtilførsel i arme og ben.

   Mulige bivirkninger:
   Der kan opstå et for lavt blodtryk med deraf følgende besvimelses tendens, hovedpine, træthed, depression, tømnings problemer hos mænd, mavesmerter, kvalme, hudproblemer, prikkende fornemmelse i hovedbunden.

  19. Angiotensin 1 hæmmere
  20. Produkter:
   Accupro, Alacor, Alapren, Capoten, Captol, Captopril, Dumex, Capotril NM, Catonet, Cibacen, Corodil, Coversyl, Gopten, Moex, Monopril, Odrik, Ramace, Renitec, Triatec, Vivatec, Zestril.

   Stofferne hæmmer det enzym der omdanner angiotensin 1 til angiotensin 2, derved dannes der mindre af det blodtryksforhøjende hormon angiotensin 2 som virker kontraherende på blodkarrene. Samtidig øges hjertets slag volume, hvilket udnyttes ved venstresidige hjerteproblemer.

   Mulige bivirkninger:
   Ofte milde og forbigående. Hovedpine, blodtryksfald, kvalme, diarre, søvnforstyrrelser, træthed, svimmelhed, muskelkramper, hudproblemer, hoste, smerter i brystkassen, ødemer, mundhule betændelse og impotens.

  21. Angiotensin 2 hæmmere
  22. Produkter: Aprovel, Atacaned, Cozaar, Diovan, Teveten

   Blokerer modtagestationerne for det blodtryksforhøjende hormon angiotensin 2, som får blodkarrene til at trække sig sammen.

   Mulige bivirkninger:
   Er ofte milde og forbigående. Svimmelhed, blodtryksfald, hudproblemer, nedsat kaliumindhold i blodet og leverbelastning.

  23. Angiotensinhæmmer og vanddrivende middel
  24. Produkter:
   Capozid, Cibadrex, Corenitec, Corodil Comp., Cozaar Comp., Diovan Comp., Synerpril, Triatec Comp., Vivazid, Zestoretic.

   Virker hæmmende på det enzym der omdanner angiotensin 1 til angiotensin 2, som er karsammentrækkende, endvidere findes et vanddrivende middel.(Tiazidfamilien.)

   Bivirkninger:
   I enkelte tilfælde kan der forekomme nedsat muskelkraft, og for lavt kaliumindhold i kroppen. Ved høj dosering kan der forekomme nedsat nyrefunktion og bindevævssygdomme. Der kan i sjældne tilfælde forekomme nedsat smagssans, fordøjelsesproblemer, hudreaktioner, hoste, følelsesforstyrrelser i hænderne og forhøjede leverenzymer.

  25. Angiotensinhæmmer og kalciumantagonist
  26. Produkter: Tarka

   Bruges kombineret for at nedsætte bivirkningerne som ellers er det samme som under respektive produkter.

  27. Moxonidin
  28. Produkter: Physiotens

   Påvirker det blodtryks regulerende center i hjernen, så blodkarrenes sympatiske nerveaktivitet nedsættes, hvilket fører til udvidelse af blodkarrene.

   Mulige bivirkninger:
   Hovedpine, svimmelhed og søvnbesvær. Man skal være opmærksom på, at stoffet forstærker virkningen af alkohol, sovemedicin og angstdæmpende midler.

  29. Pinacidil
  30. Produkter: Pindac

   Udvider de perifere blodkar.

   Mulige bivirkninger:
   Kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed, hjertebanken og smerter bag brystbenet. Primært grundet et hurtigt fald i blodtrykket.

TIL TOPPEN

Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser, ikke er dokumenteret. De oplysninger som findes her på siden har til formål at skabe velvære. De er ikke tænkt som erstatning af lægeordineret medicin og behandling. Anvendelse af oplysninger på siden bør ske i samråd med læge. Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar for brugen af de oplysninger som findes her på siden.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved